Innan besöket

Innan besöket

Inför vårt första möte finns det en del frågor ni kan prata igenom innan besöket på begravningsbyrån.

  • När och var vill ni att begravningen skall äga rum?
  • Hade den avlidne önskan om att kremeras eller jordbegravas och fanns andra önskemål?
  • Finns det någon grav inom släkten eller önskar ni en ny grav?
  • Planerar ni att ha en dödsannons och hur ska den vara utformad?
  • Har ni redan några idéer inför begravningen?
  • Vill ni att begravningen ska vara i kretsen av de närmaste eller ska tid och plats skrivas ut i annonsen?
  • Vill ni att det ska hållas minnesstund efter begravningsceremonin och hur vill ni i så fall ha den utformad?

Innan besöket på begravningsbyrån

Ovanstående frågor är i stora drag de vi brukar ta upp på begravningsbyrån när ni besöker oss. Hinner ni inte gå igenom frågorna, går det självfallet bra att diskutera dem med oss när vi träffas. Vi anordnar begravningar i Ängelholm, Båstad, Helsingborg och flera andra kringliggande orter.