Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. För att det ska vara giltigt måste det vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna och skickas för registrering till Skatteverket. Skatteverket för sedan in uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet i äktenskapsregistret.

Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det. Eftersom familjen idag ser annorlunda ut och det är vanligt att man har barn sedan tidigare är det kanske istället ett testamente man ska fundera över.

4 saker att tänka på vid upprättande av äktenskapsförord

De flesta makar har inte äktenskapsförord, och de som funderar på att upprätta ett sådant bör först noga göra klart för sig vad de vill uppnå med det innan det upprättas. Många vill uppnå något av följande med sina äktenskapsförord:

  • En av de blivande makarna har en förmögenhet och vill undanröja misstanken om att den andra gifter sig för pengarna.
  • Makarna vill förhindra någon utomstående, t ex ena makens fordringsägare, att komma åt en av makarnas tillgångar.
  • Någon av makarna har särkullbarn och makarna vill påverka storleken på särkullbarnets arv.
  • En av makarna vill av praktiska eller sentimentala skäl säkerställa att inte bli av med någon viss egendom i samband med bodelning. Det kan också vara en förälder till någon av makarna som har detta önskemål.

Det kan också finnas andra skäl, men dessa är vanligast.

När du behöver hjälp med äktenskapsförord i Ängelholm, Båstad och Helsingborg med omnejd så finns vi till er hjälp. Kontakta oss på Svenssons Begravningsbyrå i Ängelholm.