Begravningsordning - Kyrklig, borgerlig begravning

Begravningsordning

Idag sker inte bara begravningar enligt Svenska kyrkans ordning, olika trossamfund har alla sin speciella ordning och begravningsceremoni. I den borgerlig begravningsakten kan var och en fritt bestämma hur begravningsceremonin skall utformas. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga begravningsakten innehålla religiösa inslag. Oavsett vilken begravningsordning vi utgår ifrån är vår målsättning att tillsammans skapa en personlig och varm ceremoni.

Kyrklig, borgerlig begravning eller begravning enligt annan religion?

Begravningsordning enligt Svenska kyrkan

Om den avlidne tillhört Svenska kyrkan är det brukligt att arrangera begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkans ordning.

Begravningsbyrån hjälper till med att förmedla kontakten mellan anhöriga och kyrkan.

Man har rätt att vara i vilken kyrka/kapell man vill. Man behöver inte ha någon särskild koppling till den aktuella församlingen. 

Borgerlig ceremoni

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Begravningsbyrån tillhandahåller borgliga officianter. Enligt begravningslagen är det huvudmannen (Svenska kyrkan) som är skyldig att upplåta lämplig lokal för alla begravningar oavsett trossamfund. Det vanligaste är att man hänvisas till befintliga begravnings- eller krematoriekapell. Självklart går det att förlägga begravningen någon annanstans än i de anvisade lokalerna.

Övriga religioner

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Vår begravningsbyrå är en byrå för alla. Vi hjälper Er oavsett religiös plattform.

Om du har frågor eller funderingar angående begravningsordning så kontaktar du oss på Svenssons Begravningsbyrå i Ängelholm.