Testamente

Testamente

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter sin död. Med ett sådant dokument kan du bestämma vad som ska hända med dina tillgångar när du inte längre finns i livet. Ett tydligt dokument underlättar mycket för dina anhöriga, ökar din och familjens trygghet och minskar risken för framtida tvister.

Den som fyllt 18 år kan upprätta ett testamente men du kan även som 16-åring skriva ett dokument som endast innefattar det du tjänat ihop genom arbete eller fått som gåva, förutsatt att personen har egen förvaltningsrätt.

Testamentet är ett ensidigt förordnande och det innebär den som upprättar testamentet bestämmer vad det skall innehålla.

När någon avlider utan att det finns arvsberättigade arvingar eller ett upprättat testamente så går arvet till Allmänna Arvsfonden. Är ett testamente upprättat så ska Kammarkollegiet för Arvsfondens räkning granska testamentet.

5 bra saker att tänka på när det gäller testamente

  • Du har alltid rätt att testamentera vad du vill till vem du vill.
  • Dina barn, eller barnbarn om barnet inte längre lever, alltid har rätt till att kräva ut sin laglott.
  • Om din äkta hälft dör utan att efterlämna särkullbarn (barn från tidigare förhållande) ärver du allt om det inte finns något dokument som anger annat. Det gäller även om ni har gemensamma barn, eftersom de får vänta på sitt arv tills att ni båda gått bort.
  • Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv på en gång. De behöver inte vänta tills styvföräldern går bort. Då kan ett dokument och livförsäkringar hjälpa dig eller din make att ha råd att bo kvar i ert hem om någon av er skulle gå bort. Dokumentet kan reglera så att särkullbarnet endast får rätt till sin laglott, det vill säga hälften av det ursprungliga arvet.
  • När din sambo går bort ärver i första hand sambons barn och i andra hand sambons föräldrar och/eller syskon. Det enda du har rätt till är hälften av värdet av den bostad och det bohag som ni har köpt för gemensamt bruk. Vill ni kunna ärva varandra måste ni därför skriva ett dokument som reglerar detta. Har ni gemensamma barn eller inga barn alls kan ni också gifta er för att ärva varandra.

Behöver du hjälp med detta i Ängelholm, Båstad och Helsingborg med omnejd finns vi på Svenssons Begravningsbyrå i Ängelholm till er hjälp. Kontakta oss.