Vid dödsfall - Hur gör jag nu?

Vid dödsfall – Hur gör jag nu?

När man drabbas av dödsfall i hemmet

När dödsfallet inträffat är det viktigt att man först kontaktar en läkare som kommer ut och konstaterar att personen är avliden. När läkaren har varit där och gett klartecken är ni välkomna att kontakta oss så kommer vi överens om när vi skall komma. Vi har jour dygnet runt året om. Vi är alltid två representanter från Begravningsbyrån som kommer. Med största respekt och värdighet tar vi hand om den avlidne för transport till sjukhus eller kapell.

Vad händer om den avlidne har pacemaker?

Om den avlidne har pacemaker ombesörjer läkaren/sköterskan beställning av transporten till sjukhus för borttagning av pacemakern. När den sedan är avlägsnad och ni har valt ut en kista hämtar vi den avlidne för transport till kapell eller krematorium.

Obduktion

Om läkaren beslutar om obduktion ombesörjer läkaren beställning av transport till sjukhuset. Alla obduktioner inom Region Skåne sker i Lund. När obduktionen är klar ordnar Region Skåne med transporten tillbaka till det sjukhus den avlidne tillhör.

Rättsmedicinsk undersökning

I de fall när polisen är inblandad och man misstänker exempelvis brott, olyckshändelse eller självmord beslutar polisen om en rättsmedicinsk undersökning. Polisen ombesörjer då transport till och från den rättsmedicinska undersökningen. 

Kan man se den avlidne igen?

Ibland önskar en anhörig se den avlidne men har inte möjlighet att göra det i anslutning till dödsfallet, Det finns då möjlighet att göra det vid en tidpunkt vi gemensamt kommer överens om.

Hämtning i kista

Om dödsfallet inträffar på ett äldreboende kan hämta den avlidne direkt i kistan. Fördelarna är många. Den avlidne blir förd där begravningen skall äga rum utan att vi kör omvägen om sjukhuset. Dessutom sparar dödsboet kostnaden för en extra transport. Och tycker vi att det känns fint att kunna göra det. Det blir personligt och värdigt. Vi försöker alltid ha de mest omtyckta kistorna hemma. Kontakta oss så går vi igenom vilka kistor vi kan erbjuda. Har ni speciella önskemål på en kista vi inte har hemma beställer vi den. Aktuellt sortiment på kistor hittar ni på vår webbplats här.

Hur lång tid har man på sig?

Från det att dödsfallet inträffat har man enligt lag en månad på sig att förrätta begravning med kista. Man kan ansöka om anstånd men då skall det till särskilda skäl. Man kan även ha en akt med urna vilket innebär att man utför kremationen innan begravningen. Man har då upp till ett år på sig att gravsätta stoftet..

Får man förvara urnan hemma?

Nej det får man inte. I väntan på gravsättning förvaras urnan hos kyrkogårdsförvaltningen.