Dödsannons

Dödsannons

Dödsannonsen uppgift är inte enbart att informera om dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen äger rum. Och i det fall man önskar att begravningen ska hållas inom familjen så informerar man om det i annonsen.

Vi hjälper er med dödsannonsen

När vi träffas går vi igenom hur ni vill att annonsen ska se ut, när det gäller symboler, minnesord, vilka som ska stå med i annonsen o s v – och bestämmer var den ska publiceras. Vi ordnar sedan att den kommer in och att den ser ut som ni har önskat.

Familjesidan.se

Att underrätta vänner och släktingar, är en av de tunga och svåra plikterna man har när en anhörig avlidit. Hur når man alla? Hur ska personer som inte nås av lokaltidningens dödsannons få veta vad som hänt? Genom att publicera annonsen på familjesidan.se ges alla möjlighet att ta del av dödsbudet, var de än befinner sig i världen.

Förbered en dödsannons

Här kan du direkt via hemsidan förbereda en annons och skicka in den till oss för färdigställande.