Minnesstund

Minnesstund

En minnestund efter begravningen är ofta en viktig del av begravningen och en betydelsefull del i sorgbearbetningen.

Vanligtvis hålls en gemensam minnesstund efter begravningen, för att begravningsgästerna tillsammans ska få tillfälle att minnas den avlidne. Den kan hållas på en restaurang, i ett församlingshem, i bostaden eller på annan lämplig plats. Inbjudan sker oftast via dödsannonsen men kan också ske via en separat inbjudan, muntligt eller skriftligt.

Minnesstund i Ängelholm, Båstad, Helsingborg och flera andra kringliggande orter.

Tidigare hölls minnesstunderna i hemmen. Så kan man ännu göra om man har möjlighet. Men mest hålls stunderna i olika lokaliteter, som församlingssalar, restauranger och föreningslokaler. I Ängelholm, Båstad och Helsingborg hjälper vi dig med lämplig plats.

Det man bjuder på kan variera, allt från kaffe och kaffebröd till en hel middag. Här avgör de närmaste vad som passar bäst. Bestämda regler finns inte.

Förr kom en del av deltagarna endast till jordfästningen. Numera kan man räkna med att de som varit på jordfästningen också deltar efter begravningen. Prästen deltar om man önskar, och om tiden medger. På många håll deltar också kantorn. Vill man att prästen ska tala är det bra att komma överens om det på förhand.

Anmälan till minnesstund