Arvskifte

Arvskifte

Med arvskifte menas att man delar upp den avlidnes tillgångar mellan arvingarna om de är två eller fler. Arvskiftet sker efter att bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket och visar hur fördelningen av arvet ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Här regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet då samtliga delägare har godkänt arvskifte utbetalas arvslotter. Handlingen kan ses som ett avslut där man t ex. gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.

Ärver du en fastighet måste ägarbytet anmälas till Lantmäteriet i form av en ny lagfart, det sker inte automatiskt.

Om du ärver eller säljer ett fordon från ett dödsbo, behöver du anmäla ägarbyte hos Transportstyrelsen. Anmälan ska undertecknas av antingen en delägare i dödsboet, en boutredningsman eller en annan representant från dödsboet.

4 saker att tänka på vid arvskifte

  • Vad som finns att ärva, efter det att alla skulder är betalda.
  • Dödsbodelägare
  • Vilka som ska ärva
  • Om det finns eventuella äktenskapsförord eller testamenten

Ta med rätt dokument till banken

  • Du behöver bouppteckningen som är registreras hos Skatteverket
  • Om det finns ett testamente behöver du ta med det
  • Du behöver arvskifteshandling som alla delägare i dödsboet har skrivit under
  • En representant för dödsboet behöver en fullmakt från dödsbodelägarna

Vill du veta mer och vad som gäller för just dig är du välkommen att kontakta oss på Svenssons Begravningsbyrå i Ängelholm.