Gravplats

Gravplats

Här hittar du hjälp, vägledning, val av och information om gravplats i Ängelholm, Båstad och Helsingborg med omnejd. Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Jordbegravning

Vid jordbegravning begravs man i en grav på en kyrkogård. Gravsättningen sker oftast i nära anslutning till begravningsakten.

Kremation

Enligt lag måste kremation eller gravsättning av kista ske inom en månad från dödsdagen. Med några få undantag kan man gravsättas på vilken kyrkogård man vill, utan extra kostnader förutom transportkostnader.

Traditionell gravplats

Grav för kista eller urna. I gravar där man tidigare gravsatt kistor går det normalt bra att även gravsätta urnor. En vanlig grav kan utsmyckas på olika sätt, vanligast är gravvård i sten. Gravplatsen är kostnadsfri och upplåts på 25 år. Gravrättsinnehavare är skyldiga att se till att graven sköts. Man kan avtala om skötsel genom kyrkogårdsförvaltningen.

Några exempel på gravskick:

  • Kremering eller jordbegravning
  • Med gravsten
  • Askgravlund
  • Minneslund
  • Spridning över öppet vatten