Bodelning

Bodelning

Att göra en bodelning innebär att man som sambo/maka/make delar upp egendomen mellan varandra. En sådan kan göras både vid skilsmässa, när samboförhållande upphör, när någon dör eller under ett pågående äktenskap. Det är Skatteverket som ansvarar för att registrera bodelningshandlingar och anmälningar. För att en bodelning ska kunna påbörjas måste en av parterna begära det.

3 saker att tänka på vid bodelning

Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att den är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att den är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem. I Ängelholm, Båstad och Helsingborg med omnejd finns vi på Svenssons Begravningsbyrå till er hjälp.

I samband med en samboseparation är det inte obligatorisk att upprätta en sådan handling. Det blir endast aktuellt om en sambo begär det, vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet.

Vid ett dödsfall om makarna endast har enskild egendom, gemensamma barn och om inget testamente som säger annat finns så behövs det inte. En bouppteckning vid dödsfall är däremot obligatorisk.

Det är ofta lättare att reda ut frågorna kring en delning om man tar hjälp av en utomstående som vet vilka lagar och regler som gäller.

Behöver du hjälp med att upprätta själva handlingen eller en anmälan är du välkommen att kontakta oss på Svenssons Begravningsbyrå i Ängelholm.