Minnesstund

Minnesstund

Minnesstunden är ofta en viktig del av begravningen.

Vanligtvis hålls en gemensam minnesstund efter begravningen, för att begravningsgästerna tillsammans ska få tillfälle att minnas den avlidne. Den kan hållas på en restaurang, i ett församlingshem, i bostaden eller på annan lämplig plats. Inbjudan sker oftast via dödsannonsen men kan också ske via en separat inbjudan, muntligt eller skriftligt.

Det man bjuder på kan variera, allt från kaffe och kaffebröd till en hel middag. Här avgör de närmaste vad som passar bäst.