Gravplats

Gravplats

Olika gravskick:

  • Kremering eller jordbegravning
  • Gravplats med gravsten
  • Askgravplats
  • Askgravlund
  • Minneslund
  • Spridning över öppet vatten