Dödsannons

Dödsannons

Dödsannonsen uppgift är inte enbart att informera om dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen äger rum. Och i det fall man önskar att begravningen ska hållas inom familjen så informerar man om det i annonsen.

Vi hjälper er med annonsen

När vi träffas går vi igenom hur ni vill att den ska se ut, när det gäller symboler, minnesord, vilka som ska stå med i annonsen o s v - och bestämmer var den ska publiceras. Vi ordnar sedan att den kommer in och att den ser ut som ni har önskat.

Förbered en annons

Här kan du direkt via hemsidan förbereda en annons och skicka in den till oss för färdigställande.

Förbered en annons